தேசிய சேமிப்புப் பத்திரம்/ கிசான் விகாஸ் பத்திர ஈட்டுக் கடன்

1 கடன் வகை தேசிய சேமிப்புப் பத்திரம்/ கிசான் விகாஸ் பத்திர ஈட்டுக் கடன்
2 கடன் வழங்கும் காரியங்கள் பல்வேறு காரியங்கள்
3 வயது வரம்பு  குறைந்தபட்சம் 18
4 கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் வங்கியின் இணை உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
5 அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு பத்திர முக மதிப்பில் - 85 சதவீதம்
6 கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை ஒரே தவணை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மூலம்
7 வட்டி விகிதம் வட்டி விகித அட்டவணையில் உள்ளபடி
8 தவணைக் காலம் நிர்ணயம் தவணைக்கடனுக்கு மூன்று வருடம் அல்லது பத்திரக் கெடு தேதி, இதில் எது முன்னதோ அந்த தேதி முதிர்வு தேதியாக நிர்ணயம் செய்யப்படும்.
9 தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை பத்திரக் கெடு தேதியில் அல்லது மூன்று ஆண்டுகள், இதில் எது முன்னதோ அந்தக் கெடுவிற்குள் தொகை தவணைக்கடன் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
10 அபராத வட்டி 1.5 சதவீதம்
11 கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் அஞ்சலகத்தின் மூலம் சம்மந்தப்பட்ட வங்கியின் பெயருக்கு மாற்றம் செய்து கொடுக்கப்பட்ட தேசிய சேமிப்பு பத்திரம்/கிசான் விகாஸ் பத்திரம்.
12 வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் A.அஞ்சலகத்தின் மூலம் சம்மந்தப்பட்ட வங்கியின் பெயருக்கு மாற்றம் செய்து கொடுக்கப்பட்ட தேசிய சேமிப்பு பத்திரம் / கிசான் விகாஸ் பத்திரம். B.லெட்டர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி
13 பொது A.கடன் தொகை 100-ன் மடங்காக அனுமதிக்கப்படும் B.மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு.