வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை நேரம்

வரிசை எண் கிளையின் பெயர் வாடிக்கையாளர் சேவை நேரம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
1 அச்சிறுபாக்கம் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
2 ஆதம்பாக்கம் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
3 செங்கல்பட்டு 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
4 செய்யூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
5 குரோம் பேட்டை 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
6 காந்தி ரோடு 12.00 நண்பகல் முதல் 5.15 பிப வரை
7 காமராஜர் சாலை 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
8 குன்றத்தூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
9 மடிப்பாக்கம் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
10 மதுராந்தகம் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
11 மேல்மருவத்தூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
12 மாமல்லபுரம் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
13 நங்கநல்லூர் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
14 கூடவாஞ்சேரி கிளை 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
15 படாளம் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
16 பல்லாவரம் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
17 பம்மல் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
18 ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
19 தாம்பரம் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
20 திருக்கழுக்குன்றம் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
21 திருப்போரூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
22 உத்திரமேரூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
23 வாலாஜாபாத் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
24 காஞ்சிபுரம் மகளிர் கிளை 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
25 பெருங்களத்தூர் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
26 சேலையூர் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
27 செவிலிமேடு கிளை 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
28 தலைமை அலுவலகம் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
திருவள்ளூர் மாவட்டம்
29 அம்பத்தூர் 9.30 முப முதல் 1.30 பிப வரை
2.25 பிப முதல் 3.30 பிப வரை
30 ஆவடி பஜார் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
31 ஆவடி த.நா.வீ.வா குடியிருப்பு 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
32 கும்மிடிப்பூண்டி 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
33 கடம்பத்தூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
34 கொரட்டூர் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
35 மாதவரம் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
36 மீஜ்சூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
37 முகப்பேர் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
38 பள்ளிப்பட்டு 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
39 பொன்னேரி 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
40 பூந்தமல்லி 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
41 போரூர் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
42 செங்குன்றம் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
43 திருத்தணி 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
44 திருவாலங்காடு 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
45 திருவள்ளூர் 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
46 திருவொற்றியூர் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
47 ஊத்துக்கோட்டை 10.00 முப முதல் 2.00 பிப வரை
2.45 பிப முதல் 4.00 பிப வரை
48 வளசரவாக்கம் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
49 பட்டாபிராம் 9.00 முப முதல் 1.00 பிப வரை
1.45 பிப முதல் 3.00 பிப வரை
50 கேளம்பாக்கம் 9.30 முற்பகல் முதல் 1.30 பிற்பகல் வரை
2.15 பிற்பகல் முதல் 3.30 பிற்பகல் வரை
51 வரதராஜபுரம் (அம்பத்தூர்) 9.30 முற்பகல் முதல் 1.30 பிற்பகல் வரை
2.15 பிற்பகல் முதல் 3.30 பிற்பகல் வரை
52 மணலி 9.30 முற்பகல் முதல் 1.30 பிற்பகல் வரை
2.15 பிற்பகல் முதல் 3.30 பிற்பகல் வரை