அரசு நலத்திட்டக் கடன்கள்

Govt Schemes

1 கடன் வகை NHFDC மாற்று திறனாளிகள் நலத்திட்டக் கடன்
2 கடன் வழங்கும் காரியங்கள் A. வணிக மற்றும் சேவைத் துறையில் சிறுதொழில்
B. வேளாண் / வேளாண் சாராக் காரியங்களுக்காக
C.வாடகை நோக்கத்திற்கு வாகனம் வாங்க
D.சிறு தொழில்நுட்ப கல்வி / பயிற்சி பெற கல்விக்கடன்
E.இளம் தொழில் வல்லுநர்களுக்கான கடன்
3 வயது வரம்பு  A.குறைந்தபட்சம் 18
B.மனவளர்ச்சி குன்றியோர்க்கு -14
C.அதிக பட்சம் இல்லை
4 கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் A.மாற்று திறனாளிகள் ( குறைந்தபட்சம் 40% ஊனம் உடையவர்) வங்கியின் விவகார எல்லைக்குள் வசிக்கும் நபர்கள்.
B.வங்கியின் இணை உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்.
5 அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு ரூ. 20 இலட்சம் வரை (குறைந்தபட்சம் ரூ25,000/-)
6 மனுதாரரின் சொந்த நிதி --------------
7 கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை ஒரே தவணை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மூலம்
8 வட்டி விகிதம் வட்டி விகித அட்டவணையில் உள்ளபடி.
9 தவணைக் காலம் நிர்ணயம் 36 முதல் 60 மாதங்கள்
10 தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை அசல் மாதா மாதம் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
11 அபராத வட்டி 1.5 சதவீதம்
12 கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் A.கடன் தொகை ரூ 25,000/- வரை ஒரு நபர் ஜாமீன்
B.கடன் தொகை ரூ 50,000/- வரை இரு நபர் ஜாமீன்
C.ரூ 50,000/- க்கு மேல் சொத்து அடமானத்தின் பேரில்
D.( ஜாமீன் தாரர்கள் அரசு / பொதுத்துறை / தன்னிறைவு பெற்ற நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர் / தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் தவணை தவறாமல் திருப்பி செலுத்தும் செயல் உறுப்பினர் / வங்க்கியின் சார்ந்த கிளையின் இணை உறுப்பினரான வைப்புதாரர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.)
13 வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் A.மாவட்ட மறுவாழ்வு மையத்திலிருந்து பெறப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை நகல் (சான்றொப்பம் இடப்பட்டது)
B.வருமான சான்று
C.வயது சான்று
D.ஜாதி சான்று
E.மனுதாரரின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள்.
F.புகைப்படத்துடன் கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை மற்றும் முகவரி சான்று நகல் ( KYC நடைமுறையின்படி)
G.கடன் கோருபவர் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடன் திட்டத்தின் கீழ் இதே நோக்கத்திற்காக வேறு எவ்வகையிலும் கடன் பெறவில்லை என்ற தன்னிலை உறுதி மொழி பத்திரம்.
H.விலைப்புள்ளி.
I.கடனுக்கு பொறுப்பேற்பவர்களிடமிருந்து(ஜாமீன் தாரர்கள்) தன்னிலை உறுதி மொழி பத்திரம்.
J.சொத்து அடமானமாயின் தேவைப்படும் கூடுதல் ஆவணங்கள்.
K.CIBIL அறிக்கை.
L.வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்.
14 காப்பீடு A.வங்கி மற்றும் கடன்தாரரின் பெயரில் கூட்டாக கடன்தாரரால் இன்சூரன்ஸ் செய்து அசல் பாலிசியை வங்கியில்; ஒப்படைக்க வேண்டும்.
B.பாலிஸியை வருடா வருடம் புதுப்பித்து வங்கியில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
15 பொது

மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு.

1 கடன் வகை A.TAMCO சிறுபான்மை வகுப்பினர் மேம்பாட்டுக் கடன்.
B.சில்லறை வியாபாரம் மற்றும் வியாபார அபிவிருத்தி /கைவினைஞர் மற்றும் மரபுவழி சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி / தொழில் மற்றும் தொழில் சேவை நிலையங்கள் / போக்குவரத்து / விவசாயம் தொடர்பான சிறு தொழில்கள்.
2 கடன் வழங்கும் காரியங்கள் சில்லறை வியாபாரம் மற்றும் வியாபார அபிவிருத்தி /கைவினைஞர் மற்றும் மரபுவழி சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி / தொழில் மற்றும் தொழில் சேவை நிலையங்கள் / போக்குவரத்து / விவசாயம் தொடர்பான சிறு தொழில்கள்.
3 வயது வரம்பு 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதிற்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
4 கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் A.கடன் பெறுவொர் கீழ்க்கண்ட வகுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
1.இஸ்லாமியர்கள்.
2.கிறிஸ்துவர்கள் .
3.புத்த மதத்தினர்கள்.
4.சீக்கியர்கள்.
5.பார்சீயர்கள்.
B.வங்கியின் இணை உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்.
5 அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு ரூ. 20 இலட்சம் வரை (குறைந்தபட்சம் ரூ25,000/-)
6 குடும்ப வருமானம் ஆண்டொன்றுக்கு கிராமப்புறங்களில் ரூ.81,000/-க்கும், நகர் புறங்களில் ரூ.1,03,000/- க்கும் மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
7 மனுதாரரின் சொந்த நிதி 5%
8 கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை ஒரே தவணை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மூலம்
9 வட்டி விகிதம் வட்டி விகித அட்டவணையில் உள்ளபடி.
10 தவணைக் காலம் நிர்ணயம் 36 முதல் 60 மாதங்கள்
11 தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை அசல் மற்றும் வட்டியுடன் மாதா மாதம் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
12 அபராத வட்டி 1.5 சதவீதம்
13 கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் A.கடன் தொகை ரூ 25,000/- வரை ஒரு நபர் ஜாமீன்.
B.கடன் தொகை ரூ 50,000/- வரை இரு நபர் ஜாமீன்.
C.ரூ 50,000/- க்கு மேல் சொத்து அடமானத்தின் பேரில்.
D.( ஜாமீன் தாரர்கள் அரசு / பொதுத்துறை / தன்னிறைவு பெற்ற நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர் / தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் தவணை தவறாமல் திருப்பி செலுத்தும் செயல் உறுப்பினர் / வங்க்கியின் சார்ந்த கிளையின் இணை உறுப்பினரான வைப்புதாரர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.)
14 வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள். A.கடன் கோரும் "அ" படிவம்.
B.வருமான சான்று.
C.வயது சான்று.
D.ஜாதி சான்று.
E.இருப்பிடச்சான்று.
F.திட்ட அறிக்கை.
G.குடும்பஅட்டை நகல்.
H.மனுதாரரின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள்.
I.புகைப்படத்துடன் கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை மற்றும் முகவரி சான்று நகல் ( KYC நடைமுறையின்படி).
J.கடன் கோருபவர் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடன் திட்டத்தின் கீழ் இதே நோக்கத்திற்காக வேறு எவ்வகையிலும் கடன் பெறவில்லை என்ற தன்னிலை உறுதி மொழி பத்திரம்.
K.விலைப்புள்ளி.
L.கடனுக்கு பொறுப்பேற்பவர்களிடமிருந்து (ஜாமீன் தாரர்கள்) தன்னிலை உறுதி மொழி பத்திரம்.
M.சொத்து அடமானமாயின் தேவைப்படும் கூடுதல் ஆவணங்கள்.
N.CIBIL அறிக்கை.
O.வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்.
15 பொது மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு.
1 கடன் வகை TAMCO சிறுபான்மை வகுப்பினர் மேம்பாட்டுக் கடன் சுய உதவிக்குழு
2 கடன் வழங்கும் காரியங்கள் சில்லறை வியாபாரம் மற்றும் வியாபார அபிவிருத்தி /கைவினைஞர் மற்றும் மரபுவழி சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி / தொழில் மற்றும் தொழில் சேவை நிலையங்கள் / போக்குவரத்து / விவசாயம் தொடர்பான சிறு தொழில்கள்.
3 வயது வரம்பு  18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதிற்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
4 கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் A.கடன் பெறுவொர் கீழ்க்கண்ட வகுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
1.இஸ்லாமியர்கள்.
2.கிறிஸ்துவர்கள்.
3.புத்த மதத்தினர்கள்.
4.சீக்கியர்கள்.
5.பார்சீயர்கள்.
B.சிறுபான்மை சுய உதவிக்குழுவில் அங்கத்தினராக இருத்தல் வேண்டும். மேலும் அந்தக் குழு குறைந்தது ஆறு மாதம் சேமித்தல் மற்றும் கடன் அளித்தல் பணியில் தொடர்ந்து நன்றாக செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும்.
C.சுய உதவிக்குழுவின் அங்கத்தினர் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை – 12 அதிகபட்ச எண்ணிக்கை - 20.
D.வங்கியின் இணை உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்.
5 அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு ரூ. 10 இலட்சம் வரை
6 குடும்ப வருமானம் ஆண்டொன்றுக்கு கிராமப்புறங்களில் ரூ.81,000/-க்கும், நகர் புறங்களில் ரூ.1,03,000/- க்கும் மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
7 மனுதாரரின் சொந்த நிதி 5%
8 கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை ஒரே தவணை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மூலம்
9 வட்டி விகிதம் வட்டி விகித அட்டவணையில் உள்ளபடி.
10 தவணைக் காலம் நிர்ணயம் 36 முதல் 60 மாதங்கள்
11 தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை அசல் மற்றும் வட்டியுடன் மாதா மாதம் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
12 அபராத வட்டி 1.5 சதவீதம்
13 கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் A.குழு தீர்மானம்
B.குழுவின் வரவு செலவு படிவம்
C.குழு உறுப்பினர்களின் புகைப்படம்
D.குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இன்டர் சி அக்ரிமெண்ட் கையொப்பமிட்டு சரிபார்க்க வேண்டும்.
14 வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் A.கடன் கோரும் "அ" படிவம்
B.வருமான சான்று
C.வயது சான்று
D.ஜாதி சான்று
E.இருப்பிடச்சான்று
F.குடும்பஅட்டை நகல்
G.உறுப்பினர்கள் கூட்டாக வழங்கும் கடன் உறுதி ஆவணம்.
H.குழுத் தீர்மானம்
I.மனுதாரரின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள்
J.புகைப்படத்துடன் கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை மற்றும் முகவரி சான்று நகல் ( KYC நடைமுறையின்படி)
K.குழு உறுப்பினர்களின் புகைப்படம்
L.வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்
15 பொது மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு.
1 கடன் வகை TABCEDCO பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்திட்டக் கடன்
2 கடன் வழங்கும் காரியங்கள் சில்லறை வியாபாரம் மற்றும் வியாபார அபிவிருத்தி /கைவினைஞர் மற்றும் மரபுவழி சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி / தொழில் மற்றும் தொழில் சேவை நிலையங்கள் / போக்குவரத்து / விவசாயம் தொடர்பான சிறு தொழில்கள்
3 வயது வரம்பு  18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதிற்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
4 கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் A.கடன் பெறுவொர் கீழ்க்கண்ட வகுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
1.பிற்படுத்தப்பட்டோர்
2.மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
3.சீர்மரபினர்
B.வங்கியின் இணை உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்.
5 அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு ரூ. 20 இலட்சம் வரை (குறைந்தபட்சம் ரூ25,000/-)
6 குடும்ப வருமானம் ஆண்டொன்றுக்கு கிராமப்புறங்களில் ரூ.81,000/-க்கும், நகர் புறங்களில் ரூ.1,03,000/- க்கும் மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
7 மனுதாரரின் சொந்த நிதி  5%
8 கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை ஒரே தவணை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மூலம்
9 வட்டி விகிதம் வட்டி விகித அட்டவணையில் உள்ளபடி.
10 தவணைக் காலம் நிர்ணயம் 36 முதல் 60 மாதங்கள்
11 தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை அசல் மற்றும் வட்டியுடன் மாதா மாதம் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
12 அபராத வட்டி 1.5 சதவீதம்
13 கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் A.கடன் தொகை ரூ 25,000/- வரை ஒரு நபர் ஜாமீன்
B.கடன் தொகை ரூ 50,000/- வரை இரு நபர் ஜாமீன்
C.ரூ 50,000/- க்கு மேல் சொத்து அடமானத்தின் பேரில்
D.( ஜாமீன் தாரர்கள் அரசு / பொதுத்துறை / தன்னிறைவு பெற்ற நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர் / தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் தவணை தவறாமல் திருப்பி செலுத்தும் செயல் உறுப்பினர் / வங்க்கியின் சார்ந்த கிளையின் இணை உறுப்பினரான வைப்புதாரர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.)
14 வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் A.கடன் கோரும் "அ" படிவம்
B.வருமான சான்று
C.வயது சான்று
D.ஜாதி சான்று
E.இருப்பிடச்சான்று
F.திட்ட அறிக்கை
G.குடும்பஅட்டை நகல்
H.மனுதாரரின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள்
I.புகைப்படத்துடன் கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை மற்றும் முகவரி சான்று நகல் ( KYC நடைமுறையின்படி)
J.கடன் கோருபவர் கடன் திட்டத்தின் கீழ் இதே நோக்கத்திற்காக வேறு எவ்வகையிலும் கடன் பெறவில்லை என்ற தன்னிலை உறுதி மொழி பத்திரம்
K.விலைப்புள்ளி
L.கடனுக்கு பொறுப்பேற்பவர்களிடமிருந்து(ஜாமீன் தாரர்கள்) தன்னிலை உறுதி மொழி பத்திரம்
M.சொத்து அடமானமாயின் தேவைப்படும் கூடுதல் ஆவணங்கள்.
N.CIBIL அறிக்கை
O.வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்
15 பொது மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு.
1 கடன் வகை TABCEDCO பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்திட்டக் கடன் சுய உதவிக்குழு
2 கடன் வழங்கும் காரியங்கள் சில்லறை வியாபாரம் மற்றும் வியாபார அபிவிருத்தி /கைவினைஞர் மற்றும் மரபுவழி சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி / தொழில் மற்றும் தொழில் சேவை நிலையங்கள் / போக்குவரத்து / விவசாயம் தொடர்பான சிறு தொழில்கள்
3 வயது வரம்பு  18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதிற்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
4 கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் A.கடன் பெறுவொர் கீழ்க்கண்ட வகுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
1.பிற்படுத்தப்பட்டோர்
2.மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
3.சீர்மரபினர்
B.சுய உதவிக்குழுவில் அங்கத்தினராக இருத்தல் வேண்டும். மேலும் அந்தக் குழு குறைந்தது ஆறு மாதம் சேமித்தல் மற்றும் கடன் அளித்தல் பணியில் தொடர்ந்து நன்றாக செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும்.
C.சுய உதவிக்குழுவின் அங்கத்தினர் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை – 12 அதிகபட்ச எண்ணிக்கை - 20
D.வங்கியின் இணை உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்.
5 அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு ரூ. 10 இலட்சம் வரை
6 குடும்ப வருமானம் ஆண்டொன்றுக்கு கிராமப்புறங்களில் ரூ.81,000/-க்கும், நகர் புறங்களில் ரூ.1,03,000/- க்கும் மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
7 மனுதாரரின் சொந்த நிதி 5%
8 கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை ஒரே தவணை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மூலம்
9 வட்டி விகிதம் வட்டி விகித அட்டவணையில் உள்ளபடி.
10 தவணைக் காலம் நிர்ணயம் 36 முதல் 60 மாதங்கள்
11 தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை அசல் மற்றும் வட்டியுடன் மாதா மாதம் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
12 அபராத வட்டி 1.5 சதவீதம்
13 கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் A.குழு தீர்மானம்
B.குழுவின் வரவு செலவு படிவம்
C.குழு உறுப்பினர்களின் புகைப்படம்
D.குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இன்டர் சி அக்ரிமெண்ட் கையொப்பமிட்டு சரிபார்க்க வேண்டும்.
14 வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் A.கடன் கோரும் "அ" படிவம்
B.வருமான சான்று
C.வயது சான்று
D.ஜாதி சான்று
E.இருப்பிடச்சான்று
F.குடும்பஅட்டை நகல்
G.உறுப்பினர்கள் கூட்டாக வழங்கும் கடன் உறுதி ஆவணம்.
H.குழுத் தீர்மானம்
I.மனுதாரரின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள்
J.புகைப்படத்துடன் கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை மற்றும் முகவரி சான்று நகல் ( KYC நடைமுறையின்படி)
K.குழு உறுப்பினர்களின் புகைப்படம்
L.வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்
15 பொது மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு.