வைப்புகள் ஈட்டுக்கடன்

1 கடன் வகை வைப்புகள் ஈட்டுக்கடன்
2 கடன் வழங்கும் காரியங்கள் பல்வேறு காரியங்கள்
3 வயது வரம்பு  குறைந்தபட்சம் 18
4 கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் வங்கியின் வைப்புதாரர்களுக்கு மட்டும்.
5 அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு பத்திர முக மதிப்பில் - 85 சதவீதம்
6 கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மூலம்
7 வட்டி விகிதம் வைப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் வட்டியுடன் கூடுதலாக 2 சதவீதம்
8 தவணைக் காலம் நிர்ணயம் இட்டு வைப்பு முதிர்வு தேதி.
9 தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை இட்டு வைப்பு முதிர்வு தேதிக்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
10 அபராத வட்டி ----
11 கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் A.நிரந்தர வைப்பு இரசீது B.தொடர் வைப்புக் கணக்கு பாஸ் புத்தகம் C.லெட்டர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி D.புரோ நோட்
12 வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் வைப்பு இரசீது
13 பொது A.கடன் தொகை 100-ன் மடங்காக அனுமதிக்கப்படும் B.மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு.